Navigation und Service der Hansestadt Greifswald

Springe direkt zu:

Inhalt Hauptnavigation Suche
Suche: Suchfeld öffnen / Suchfeld schließen
Menü öffnen/schliessen

Archiwum Miejskie

Nie tylko „pamięć” administracji

 

Greifswaldzkie Archiwum Miejskie jest publiczną instytucją naukową przechowujacą pisemne świadectwa historii regionu od XIII. wieku. Wywodzące się z archiwum ratuszowego, po raz pierwszy zostało usystematyzowane w pierwszej połowie XIX. wieku, a zorganizowane na nowo jako archiwum miejskie w latach 50-tych XX. wieku. Od 1954 roku archiwum działa na pełen etat, a w połowie lat 80-tych minionego wieku wprowadzilo się do swojej obecnej siedziby przy Arndtstrasse.

Jako uzupełnienie do wypływających z działalności administracyjnej miasta zadań, archiwum przyjmuje i gromadzi również dokumenty i materiały o pochodzeniu pozamiejskim, takim jak ewidencje instytucji, organizacji, stowarzyszeń, osób prywatnych, itp. Setki dokumentów, cenne zbiory średniowiecznych ksiąg miejskich, sięgający XVI. wieku zbiór akt i różnych innych materiałów źródłowych są nieocenionym punktem wyjścia do badań historycznych, analizy historii lokalnej, historii rodzinnej i innych celów.