Navigation und Service der Hansestadt Greifswald

Springe direkt zu:

Inhalt Hauptnavigation Suche
Suche: Suchfeld öffnen / Suchfeld schließen
Menü öffnen/schliessen

Środowisko

Ochrona klimatu

W dniu 16 grudnia 2008 r. podpisano deklarację związku klimatycznego Klimaschutzbündniss (Sojusz Ochrony Klimatu). Sojusz powstał w związku z przekonaniem, że zmiany klimatu już mają miejsce i że trzeba reagować na powiązane z nimi problemy w odpowiedni, skoordynowany sposób, także na poziomie lokalnym. Celem Sojuszu jest zmniejszenie całkowitej emisji CO2 na terenie miasta. Do roku 2020 emisja zostanie zredukowana o 14% w porównaniu do 2005 r. W związku z tym ważna jest zrównoważona i oszczędzająca zasoby produkcja energii, a także poprawa efektywności energetycznej budynków i technologii obsługi domostw. Rozwój podejścia do trwałej mobilności stanowi kolejne wyzwanie: społeczeństwo jest informowane o działaniach Sojuszu Ochrony Klimatu i jest wzywane do wspierania realizacji celów związanych z ochroną klimatu.

 

Foto Dzień działania na rzecz działań na rzecz klimatu 2017, Pressestelle

Zadania obejmują ochronę klimatu i jej następujące obszary:

tworzenie bilansów energii i produkcji gazów cieplarnianych, prace związane z ochroną klimatu, plan ogólny ochrony klimatu Masterplan 100% Klimaschutz, renowacja budynków komunalnych, wykorzystanie energooszczędnych technologii w budynkach komunalnych, public relations (np. organizacja Dni na rzecz klimatu), wzmocnienie ecomobilności, tworzenie sieci kontaktów (np. Partnerstwo klimatyczne z Pomerode), wydarzenia (np. lokalne konferencje na temat ochrony klimatu), Porozumienie Burmistrzów, uzyskiwanie środków zewnętrznych

 

Foto Dzień działania na rzecz działań na rzecz klimatu 2017, Pressestelle

Plan działań na rzecz klimatu

Foto Dzień działania na rzecz działań na rzecz klimatu 2017, Pressestelle

 

Pierwsza koncepcja ochrony klimatu dla Uniwersyteckiego i Hanzeatyckiego Miasta Greifswaldu została stworzona w latach 2009/2010 i uchwalona w dniu 27 września 2010 r. przez Radę Miejską. Stanowi podstawę wszystkich przyszłych działań na rzecz ochrony klimatu na terenie miasta.

Od 1 lipca 2016 r. miasto Greifswald uczestniczy w projekcie jako Masterplan-Kommune. Wytyczne projektu zobowiązują gminy biorące udział w programie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 95 procent do 2050 r., i ich końcowej energii o 50 procent w stosunku do poziomów z roku 1990.