Navigation und Service der Hansestadt Greifswald

Springe direkt zu:

Inhalt Hauptnavigation Suche
Suche: Suchfeld öffnen / Suchfeld schließen
Menü öffnen/schliessen

Składanie wniosku o dodatek z tytułu zmiany miejsca zamieszkania

100 euro dodatku z tytułu zmiany miejsca zamieszkania i rejestracji pobytu stałego w Greifswaldzie

Jeśli przeprowadzają się Państwo do Greifswaldu, rozpoczynają naukę zawodu lub studia i po raz pierwszy rejestrują w naszym mieście główne miejsce pobytu, mogą się Państwo ubiegać o dodatek z tytułu zmiany miejsca zamieszkania w Referacie Spraw Obywatelskich.

Aby to zrobić, należy wypełnić formularz wniosku (LNIK: formularz zgłoszeniowy - Informacja w języku niemieckim) i przesłać go wraz z kopią dowodu osobistego / paszportu i legitymacji studenckiej / zaświadczenia o podjęciu studiów / zaświadczenia o podjęciu nauki zawodowej do wspomnianego referatu.

Aby mieć prawo do dodatku, muszą Państwo pozostać w Greifswaldzie przynajmniej do końca roku, w którym złożyli Państwo wniosek. Jeśli podadzą Państwo fałszywe informacje lub wyprowadzą się z Greifswaldu przed 31.12., muszą Państwo oddać pieniądze.