Navigation und Service der Hansestadt Greifswald

Springe direkt zu:

Inhalt Hauptnavigation Suche
Suche: Suchfeld öffnen / Suchfeld schließen
Menü öffnen/schliessen

Centrum Nauk o Życiu i Technologii Plazmy

Miasto zbliżyło się o kolejny krok do celu, jakim jest utworzenie Ośrodka Nauk Przyrodniczych i Technologii Plazmowej. Po złożeniu wniosku do Instytutu Wsparcia Meklemburgii-Pomorza Przedniego w 2014 roku, miasto otrzymało wstępne zapewnienie o przyznawaniu finansowania w wysokości do 18 mln euro w grudniu 2015 roku.

Dzięki działaniom ukierunkowanym na połączenie branży biogospodarki oraz technologii plazmowej w jednym ośrodku, Greifswald staje przed sznasą zostania ważnym cerntrum technologicznym, co ma znaczenie nie tylko dla miasta, lecz także dla landu. Kluczem do sukcesu może być elastyczna koncepcja użytkowania, z przyporządkowaniem powierzni odpowiednio do ich kwalifikacji i obszarów. „Centrum Nauk o Życiu i Technologii Plazmowej” jako projekt wiodący, częścią planu rozwoju gospodarki zdrowotnej w Meklemburgii Pomorzu Przednim 2020 (Masterplan Gesundheitswirtschaft Mecklenburg-Vorpommern 2020). Budowa centrum o powierzchni użytkowej ok. 5500 m² ma być ukończona i dostępna dla zainteresowanych w 2022 roku. Przewidywana wielkość inwestycji wynosi obecnie około 30,7 mln EUR.