Navigation und Service der Hansestadt Greifswald

Springe direkt zu:

Inhalt Hauptnavigation Suche
Suche: Suchfeld öffnen / Suchfeld schließen
Menü öffnen/schliessen

Pozauniwesryteckie jednostki badawcze

Greifswald jest międzynarodowym ośrodkiem naukowym i badawczym.

W mieście istnieje około 70 instytutów, centrów i ośrodków badawczych, w tym 55 w obrębie uniwersytetu.

Jedna trzecia Greifswaldczyków pracuje w obszarze badań, rozwoju i kształcenia uniwersyteckiego.

 

Gospodarka Greifswaldu charakteryzuje się przede wszystkim istnieniem innowacyjnych firm opartych na technologii, które zostały założone dzięki ścisłej współpracy uczelni i pozauniwersyteckich instytutów badawczych.

Liczba przedsiębiorstw wzrosła od roku 2000 z 2400 do około 3 000.

Nowi przedsiębiorcy dobrze odnajdują się w Centrum Technologicznym Pomorza (TZV) oraz w strukturach BioTechnikum Greifswald. Mogą liczyć na ogromny potencjał wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników.

Kollegium Naukowe im. Alfrieda Kruppa , Foto Wally Pruß

 

Ważne pozauniwersyteckie instytucje badawcze i edukacyjne w Greifswaldzie:

 

Kollegium Naukowe im. Alfrieda Kruppa w Greifswaldzie

 

Institytut Friedricha Loefflera, Federalny Instytut Badawczy ds. Zdrowia Zwierząt

 

Instytut Badań nad Plazmą i Technologią im. Leibniza

 

Instytut Fizyki Plazmy im. Maxa Plancka