Navigation und Service der Hansestadt Greifswald

Springe direkt zu:

Inhalt Hauptnavigation Suche
Suche: Suchfeld öffnen / Suchfeld schließen
Menü öffnen/schliessen

Uniwersyteckie instytucje badawcze

Campus Berthold-Beitz-Platz C-Fun-Gene, Foto Wally Pruß

 

Uniwersytet w Greifswaldzie jest  (Informacje w języku niemieckim) znaczącym ośrodkiem badawczym na północy Republiki. W otoczeniu uniwersytetu powstało ponad 70 instytutów badawczych i przedsiębiorstw.

 

Jedna trzecia mieszkańców pracuje w obszarze edukacji, nauki i badań. Około 15 procent wszystkich obywateli ma wyższe wykształcenie lub wyższe wykształcenie techniczne.

 

Głównymi kierunkami nauczania i badań na Uniwersytecie w Greifswaldzie są:

  • fizyka (zwłaszcza fizyka plazmy, patrz także Wendelstein 7-X) (Informacje w języku niemieckim),
  • nauki geologiczne,
  • ekologia krajobrazu,
  • nauki przyrodnicze: biochemia, medycyna, farmakologia,
  • państwo i ekonomia,
  • kulturoznawstwo, ze szczególnym uwzględnieniem północy i
  • wschodu Europy, średniowiecze.

 

Badania na Uniwersytecie w Greifswaldzie (Informacje w języku niemieckim)