Navigation und Service der Hansestadt Greifswald

Springe direkt zu:

Inhalt Hauptnavigation Suche
Suche: Suchfeld öffnen / Suchfeld schließen
Menü öffnen/schliessen

Uniwersytet

Miasto i Uniwersytet

W ponad 750-letniej historii Greifswaldu uniwersytet, od momentu jego założenia po dzień dzisiejszy, dostarczał impulsów do rozwoju miasta. Miasto i uniwersytet odnosiły wiele korzyści ze wzajemnej kooperacji. Studia wyższe, nauka i badania przyczyniły się w dużym stopniu do rozwoju Greifswaldu jako ośrodka naukowego, medycznego i kulturalnego w północno-wschodniej Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

Greifswald jest także jednym z pierwszych miast uniwersyteckich, w których współdziałanie miasta i uniwersytetu opiera się na porozumieniu o współpracy. Takie rozwiązanie jest bardzo logiczne, ponieważ ważnym celem polityki komunalnej miasta jest rozwój i umocnienie znaczenia uniwersytetu. Jak ważny jest to cel, pokazuje oficjalna nazwa – Uniwersyteckie i Hanzeatyckie Miasto Greifswald, która w takiej formie funkcjonuje od 2005 roku. Jej powstanie Greifswald zawdzięcza Heinrichowi Rubenow, który w 1456 roku założył uniwersytet, był jego pierwszym rektorem i jednocześnie pełnił funkcję burmistrza miasta.

 

Foto Wally Pruß

 

Greifswald to młode, uniwersyteckie miasto. Od roku 1465 studiuje się tutaj, oczywiście liczba spragnionych wiedzy młodych ludzi wielokrotnie się pomnażała. Greifswald staje się każdego roku wymarzonym miejscem dla około 10 000 studentów. Młodzi ludzie są zaangażowani w życie społeczne, kulturalne i polityczne. Przez długi czas poszukiwano, opracowywano i wdrażano strategie i koncepcje dla następnych pokoleń. Studenci chcą się tutaj osiedlać, zakładać rodziny w mieście nad morzem, gdzie nauka, badania i biznes tak dobrze się ze soba łączą.

 

Przykłady wpływu uniwersytetu i studentów na miasto:

 

gospodarka:

Uniwersytet i Szpital Uniwersytecki są największymi pracodawcami w mieście. W Greifswaldzie istnieją inkubatory przedsiębiorczości, które pod każdym względem wspierają start-upy. Stwarza to nie tylko szansę na dobry staż, ale także na założenie własnej firmy już jako student.

 

Zabudowa mieszkaniowa/ transport:

Studenci są ważnym czynnikiem wpływającym na sytuację na rynku nieruchomości. Ścieżka rowerowa prowadzi z nowego kampusu do centrum miasta.

 

Sport:

Klub Hochschulsportgemeinschaft HSG e.V. to największy klub sportowy w mieście z ponad 2000 członków.

 

Kultura:

Uniwersytet jest zaangażowany w organizację najważniejszych festiwali w Greifswaldzie. Bez jego udziału oferta kulturalna nie byłaby tak zróżnicowana. Dotyczy to na przykład tygodnia Bachowskiego – Festiwalu Muzyki Sakralnej, PolenmARTkt-u – Festiwalu Kultury Polskiej w Greifswaldzie, czy festiwalu Nordischer Klang, największej imprezy promującej kulturę nordycką poza Skandynawią.

 

Rodzina:

Także zakładane przez studentów rodziny są wspierane przez miasto. W publicznym przedszkolu „Makarenko” dzieci są otoczone ciepłą opieką od 5:45 do 21:00. Wieczorne wykłady nie stanowią zatem żadnego problemu. Dział Spraw Studenckich założył także własne przedszkole „Campuskindern”.