Navigation und Service der Hansestadt Greifswald

Springe direkt zu:

Inhalt Hauptnavigation Suche
Suche: Suchfeld öffnen / Suchfeld schließen
Menü öffnen/schliessen

Informacje na temat karty zniżkowej KUS

Dzięki karcie zniżkowej KUS miasto Greifswald oferuje mieszkańcom o niskich dochodach zniżki, aby mieli szansę skorzystać z licznych ofert różnych instytucji.

Kartę zniżkową otrzymuje się od ręki, zostaje wystawiona w ciągu kilku minut. Więcej informacji można znaleźć w regulaminie Greifswaldzkiej Karty Zniżkowej.

 

  • Vergünstigungen durch den Kultur- und Sozialpass 2018 (Informacja w języku niemieckim)
  •  

Aby ubiegać się o KUS, wymagane jest zdjęcie paszportowe wnioskodawcy i każdego członka rodziny, dla którego ma zostać wystawiona karta. Ponadto należy dołączyć kopię jednego z następujących dokumentów:

- zaświadczenie o zasiłku dla bezrobotnych ALG II,

- zaświadczenie o dodatku mieszkaniowym,

- zawiadomienie o pomocy społecznej,

- zaświadczenie o zwolnieniu z opłat za lekarstwa,

- legitymacja studencka,

- legitymacja ucznia szkoły zawodowej,

- zaświadczenie Biura Obsługi Obywatela i Ochrony Przeciwpożarowej dotyczące wielkości rodziny wzgl. stosunków rodzinnych lub urzędowa księga rodzinna