Navigation und Service der Hansestadt Greifswald

Springe direkt zu:

Inhalt Hauptnavigation Suche
Suche: Suchfeld öffnen / Suchfeld schließen
Menü öffnen/schliessen

Struktury administracyjne

Schemat administracji miejskiej

Kierownictwo administracji

Nadburmistrz  Dr. Stefan Fassbinder  e-mail
Pierwszy Zastępca Nadburmistrza  Jeannette von Busse  e-mail
Drugi Zastępca Nadburmistrza Achim Lerm e-mail

 

Biuro Rady Miejskiej

Biuro Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskej  Birgit Socher  e-mail
Pierwszy Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej  Heiko Jaap   
 Drugi Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej Thomas Mundt   

 

Urzędy lub jednostki administracyjne

Referat I - Administracja wewnętrzna, edukacja, kultura i sport

Sekretariat Nadburmistrza    e-mail
Biuro Nadburmistrza     
Stanowisko ds. promocji miasta / Biuro prasowe   e-mail
Biuro Rady Miejskiej   e-mail
Biura pełnomocników   e-mail
   Pełnomocnik ds. rodziny i prewencji  
   Pełnomocnik ds. równouprawnienia  
   Pełnomocnik ds. kontaktów międzynarodowych i partnerstwamiast  
   Pełnomocnik ds. integracji  
   Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych  
Urząd ds. Gospodarki i Finansów   e-mail
  Kasa miejska i podati  
  Gospodarka i turystyka e-mail
Dział prawny    
  Biuro obsługi petenta e-mail
Dział Edukacji, Kultury i Sportu   e-mail
  Administracja szkolna / Rozwój sportu / Młodzież  
  Centrum społeczno-kulturowe St. Spiritus  
  Biblioteka Miejska im. Hansa Fallady  
  Szkoła Muzyczna  
  Archiwum Miejske  
Urząd główny i kadr   e-mail
     

 

Referat II- Budownictwo, Środowisko, Usługi Obywatelskie i Ochrona Przeciwpożarowa

Sekretariat Referatu    e-mail
Zarządzanie Nieruchomościami    e-mail
  Budownictwo naziemne  
  Zarządzanie budynkami   
Biuro Obsługi Obywatela i Ochrony Przeciwpożarowej    e-mail
  Porządek Publiczny/ Targowiska i Wydarzenia  
  Ruch drogowy i działalność gospodarcza  
  Zameldowanie  
  Biuro Rzeczy Znalezionych  
  Dodatek mieszkaniowy  
  Urząd Stanu Cywilnego  
Miejski Urząd Budownictwa   e-mail
  Planowanie zabudowy / Nadzórbudowlany  
  Rozwój miasta/ Ochrona Zabytków  
  Przepisy budowlane  
  Dotacje mieszkaniowe  
  Środowisk0  
Budownictwo podziemne i zieleń miejska   e-mail
  Cmentarze/ Krematorium  

 

Miejskie Przedsiębiorstwa Gospodarcze

Sea Sports Centre GREIF  adres e-mail  
 Oczyszczalnia Ścieków adres e-mail  
Przedszkola i Żłobki Miejskie „Hanse-Kinder”  adres e-mail