Navigation und Service der Hansestadt Greifswald

Springe direkt zu:

Inhalt Hauptnavigation Suche
Suche: Suchfeld öffnen / Suchfeld schließen
Menü öffnen/schliessen

Usługi administracyjne (wybór)

Pierwsze kroki po przeprowadzce– usługi administracji miejskiej

Zameldowanie w miejscu zamieszkania

Zgłoszenie zamieszkania w Uniwersyteckim i Hanzeatyckim Mieście Greifswaldzie

Jeśli przeprowadzą się Państwo do mieszkania w Greifswaldzie i zatrzymają je na dłużej niż trzy miesiące, będą Państwo musieli zameldować się w dziale Zameldowania Biura Obsługi Obywatela i Ochrony Przeciwpożarowej urzędu przy ulicy Am Markt 15. Prosimy o zabranie ze sobą paszportu i potwierdzenia właściciela mieszkania (Informacje w języku niemieckim). Jeśli członkowie rodziny (małżonek i dzieci) również wprowadzą się do tego mieszkania, potrzebne będą również ich paszporty.

Przerejestrowanie pojazdu

Jeśli przeprowadzają się Państwo do Niemiec i posiadają pojazd zarejestrowany za granicą, muszą Państwo zarejestrować ten pojazd w dziale rejestracyjnym (Kfz Zulassung) urzędu przy ulicy Am Markt 15.

Oprócz dowodu osobistego/ paszportu będą potrzebne:

oryginalne zagraniczne dokumenty pojazdu, zagraniczne tablice rejestracyjne dla pojazdów, które są jeszcze zarejestrowane lub zaświadczenie o wyrejestrowaniu, zaświadczenie o przeglądzie samochodowym (oryginał), świadectwo zgodności (COC) w oryginale lub opinia zgodna z § 21 Przepisów o ruchu drogowym (StVZO) lub zgodnie z § 13 rozporządzenia w sprawie homologacji pojazdu (EG-FG) w sprawie udzielania indywidualnej licencji, elektroniczne potwierdzenia ubezpieczenia, polecenia zapłaty SEPA w celu możliwości pobrania podatku drogowego; dla wszystkich pojazdów z krajów spoza UE: dowód odprawy celnej.

Zapisy do szkoły

W Greifswaldzie, dzieci w klasach od 1 do 4 uczą się w szkołach podstawowych, od klasy 5 do 10 w szkołach regionalnych. W ten sposób mogą uzyskać świadectwo ukończenia szkoły realnej (Realschulabschluss), dzięki któremu mogą rozpocząć naukę zawodu. Dzieci mogą również uczęszczać do klas 5 i 6 w ramach przygotowania do nauki do gimnazjum, a następnie uczyć się od klasy 7 do 12 w gimnazjum i podejść do matury.

Obowiązek szkolny dziecka proszę zameldować w kuratorium (Schulamt -Informacje w języku niemieckim ). Tam zostaną Państwu szczegółowo przedstawione różne profile szkół.

Uniwersyteckie i hanzeatyckie miasto Greifswald jest organem prowadzącym i zarządza pięcioma szkołami podstawowymi, dwoma szkołami regionalnymi, integracyjną szkołę łączoną, dwoma gimnazjami, dwoma gimnazjami wieczorowymi i szkołą muzyczną. Ponadto jest jeszcze w Greifswaldzie szkoła zawodowa, szkoła specjalna i sześć szkół prywatnych, w skład których wchodzą także szkoły podstawowe i gimnazja pozwalające uzyskać maturę.

 

 

Zapisy do placówek opiekuńczych i przedszkoli

W Greifswaldzie opiekę dla dzieci w wieku od 0 do 10 lat zapewnia około 40 instytucji, przedszkoli, przedszkoli domowych i świetlic. Jeśli chcesz zapisać Twoje dziecko do jednej z instytucji, zarejestruj się w programie „Tolina” Powiatu Vorpommern-Greifswald. (Informacje w języku niemieckim) Opieka nad dziećmi jest ważnym aspektem rozwoju przyjaznego rodzinie i socjalnego miasta. Dzięki dostępnym formom opieki, miasto i sponsorzy instytucji prywatnych umożliwiają balans między pracą zawodową, wychowaniem i życiem rodzinnym. We wszystkich instytucjach dzieci są pod dobrą opieką i otrzymują wsparcie w codziennych zmaganiach. Dobra jakościowo edukacja i opieka w pierwszych latach życia długofalowo kształtują rozwój małych ludzi. Dlatego szczególnie ważne jest zapewnienie równych szans rozwojowych wszystkim dzieciom poprzez szeroki zakres usług opiekuńczych. Największą instytucją świadczącą takie usługi jest przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Hanse-Kinder”.

Dowiedz się więcej tutaj o prywatnych instytucjach i domowych przedszkolach. (Informacje w języku niemieckim)

Opłaty za miejsce/ składki rodzicielskie (Informacje w języku niemieckim)

Wniosek o kartę parkingową

Mieszkańcy, których miejsce zameldowania leży na terenie jednej ze stref parkingowych miasta, są uprawnieni zgodnie z przepisami administracyjnymi § 45 Kodeksu Drogowego (StVO) do bezpłatnego parkowania na tym terenie na wyznaczonych miejscach parkingowych z parkomatami. Ponadto mogą parkować w obszarach parkowania dla mieszkańców, po uprzednim wyłożeniu za szybą samochodu zezwolenia na parkowanie w tym obszarze.

Obecnie w mieście jest 13 stref parkingowych dla mieszkańców.

Karty parkingowe można otrzymać odpłatnie w godzinach pracy

Biura ds. Inżynierii Lądowej i Zieleni Miejskiej, Kontrola Ruchu (Verkehrslenkung), Urząd Miasta, Markt 15, 17489 Greifswald

Składanie wniosku o dodatek z tytułu zmiany miejsca zamieszkania (studenci i uczniowie szkół zawodowych)

100 euro dodatku z tytułu zmiany miejsca zamieszkania i rejestracji pobytu stałego w Greifswaldzie

 

Jeśli przeprowadzają się Państwo do Greifswaldu, rozpoczynają naukę zawodu lub studia i po raz pierwszy rejestrują w naszym mieście główne miejsce pobytu, mogą się Państwo ubiegać o dodatek z tytułu zmiany miejsca zamieszkania w Referacie Spraw Obywatelskich.

Aby to zrobić, należy wypełnić formularz wniosku (LNIK: formularz zgłoszeniowy Dokument w języku niemieckim) i przesłać go wraz z kopią dowodu osobistego / paszportu i legitymacji studenckiej / zaświadczenia o podjęciu studiów / zaświadczenia o podjęciu nauki zawodowej do wspomnianego referatu.

Aby mieć prawo do dodatku, muszą Państwo pozostać w Greifswaldzie przynajmniej do końca roku, w którym złożyli Państwo wniosek. Jeśli podadzą Państwo fałszywe informacje lub wyprowadzą się z Greifswaldu przed 31.12., muszą Państwo oddać pieniądze.