Navigation und Service der Hansestadt Greifswald

Springe direkt zu:

Inhalt Hauptnavigation Suche
Suche: Suchfeld öffnen / Suchfeld schließen
Menü öffnen/schliessen

Partnerstwa miast i kontakty międzynarodowe

Greifswald utrzymuje kontakty z 7 miastami partnerskimi i 3 miastami zaprzyjaźnionymi.

Bliskie stosunki i intensywna wymiana z partnerami przyczyniały się przez lata do rozwoju Greifswaldu. Utrzymanie tej tendencji jest głównym zadaniem Biura ds. Partnerstw Miejskich i Kontaktów Międzynarodowych.

Szczególnie teraz w XXI. wieku, w zintegrowanej, bez wewnętrznych granic Europie, Greifswald wykorzystuje szansę, aby umocnić swoją międzynarodową pozycję oraz gospodarcze i kulturowe kontakty.

W ostatnich latach i dziesięcioleciach, setki gości z partnerskich i zaprzyjaźnionych miast było podejmowanych w Greifswaldzie. Przynajmniej taka sama liczba mieszkańców Greifswaldu miała kontakt z gośćmi z miast partnerskich.

Nie tylko wielu przybyszów, ale także dobre pomysły trafiły do Greifswaldu. Na przykład, wielki Festiwal Kultury Północnej Europy „Nordischer Klang” (Na Nordycką Nutę)– nie wyobraża sobie braku zaangażowania skandynawskich miast partnerskich. Greifswaldzkie plany dotyczące ochrony klimatu są inspirowane rozwiązaniami partnerów i zaowocowały programem działania w ramach projektu „50 komunalnych partnerstw klimatycznych”, realizowanego wraz z Pomerode.

Również szkoły w Greifswaldzie, kluby sportowe, Szkoła Muzyczna, uniwersytecki Teatr Studencki, przedszkola, Centrum St. Spiritus, Rada Seniorów i wiele innych organizacji i stowarzyszeń utrzymuje kontakty z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi i realizują wspólne projekty, spotkania, imprezy sportowe i kulturalne itp.

Uniwersyteckie i hanzeatyckie miasto Greifswald jest także aktywnym członkiem w takich organizacjach miast jak Zrzeszenie Hanza Współczesności „Hanse der Neuzeit”, „Związek Miast Bałtyckich”, a od 2016 roku w „ Miasta dla Życia – miasta przeciwko Karze Śmierci”.

Miasta parterskie

Goleniów

Od 1986 roku Greifswald utrzymuje stosunki z Goleniowem– miastem w północno-zachodniej części Polski. Umowa partnerska została podpisana w 2006 roku. Związek między miastami tętnił życiem przez wiele lat dzięki współpracy straży pożarnej, uczestnictwie w corocznym międzynarodowym konkursie sztuki w Goleniowie, współpracą szkół, studenckim wyprawom kajakowym greifswaldczyków.

Greifswald i Goleniów stanowią część euroregionu Pomerania, stowarzyszenia niemieckich, polskich i szwedzkich regionów powstałym w celu wzmocnienia współpracy międzynarodowej. Dzięki Pomeranii partnerstwo pomiędzy miastami zostało wzmocnione i odzwierciedla się w międzynarodowych działaniach.

o Goleniowie

Goleniów leży w Województwie Zachodniopomorskim, około 20 km na północ od Szczecina. W roku 1268 Goleniów otrzymał prawa miejskie. Już w XIV wieku, kiedy czytanie i pisanie było jeszcze przywilejem szlachty i duchowieństwa, w Goleniowie uczono łaciny. Położenie nad rzekami Iną i Pianą z dostępem do morza było ważne dla rozwoju handlu. Będąc średniowiecznym miastem należącym do Hanzy, Goleniów znacznie się wzbogacił. W czasach szwedzkich, po 1648 roku, miasto zubożało.

Dziś w Goleniowie znajduje się lotnisko „Szczecin-Goleniów”, regionalny port lotniczy Pomorza Zachodniego, a miasto liczy około 23.000 mieszkańców.

Do zabytków Goleniowa należą ruiny średniowiecznych murów miejskich, brama miejska w Wolinie, późnogotycki ceglany kościół św. Katarzyny.

Szczecin

Od 1996 roku, Greifswald i Szczecin utrzymają bliskie stosunki przyjacielskie. Oba miasta łączy nie tylko położenie nad morzem Bałtyckim, na Pomorzu, niedaleko granicy polsko-niemieckiej, co oznacza wiodącą rolę w euroregionie Pomerania, ale także wspólne korzenie historyczne. Od 20 sierpnia 2010 w Greifswald i Szczecin są oficjalnie miastami partnerskimi.

Kontaktom pomiędzy Greifswaldem i Szczecinem sprzyja bliskość geograficzna, co w kontekście procesu integracji europejskiej zapewnia wysoki potencjał rozwojowy. Dzięki współpracy w ramach Euroregionu Pomerania między Greifswaldem i Szczecinem powstały powiązania, które umożliwiają ponadgraniczną współpracę. Liczba organizacji uczestniczących we współpracy jest długa. Są na niej między innymi Muzeum Pomorza, Uniwersytet w Greifswaldzie, szkoły, warsztaty sztuki, Organizacja Turystyczna Tourismusverband Vorpommern e.V. albo Teatr „Theater Vorpommern”. Ponadto istnieje intensywna wymiana pomiędzy partnerami biznesowymi, sportowymi, klubami seniorów i kościołami.

Jednym z najważniejszych i udanych projektów jest sieć ds. profilaktyki uzależnień. Od roku 1997 co roku odbywa się w Greifswaldzie Festiwal Kultury Polskiej »PolenmARkT«. Wywodzi się on z inicjatywy studenckiej i należy do najciekawszych festiwali tego typu w Niemczech. Szczecin uczestniczy w projekcie „Wczesnodziecięce kształcenie i wychowanie w przedszkolach”, jest także uczestnikiem projektu klimatycznego.

o Szczecinie

Liczący ok. 406 tysięcy mieszkańców Szczecin jest siódmym co do wielkości miastem w Polsce. To stolica Województwa Zachodniopomorskiego. Leży tuż przy ujściu Odry do Zalewu Szczecińskiego i wyróżnia się jednym z największych portów w regionie Morza Bałtyckiego. Szczecin jest miastem uniwersyteckim, a wraz z Kamieniem Pomorskim siedzibą katolickiej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Stare Miasto w Szczecinie było w czasie II wojny światowej w znacznym stopniu zniszczone i zostało jedynie częściowo odbudowane. Niemniej jednak, jego przeszłość jest po dziś dzień widoczna. Jedną z głównych atrakcji Szczecina jest Zamek Książąt Pomorskich, odbudowany w latach 80-tych minionego wieku. Stary Ratusz pochodzi z XIV wieku i został po II wojny światowej odbudowany w pierwotnym gotyckim stylu.

Kotka

Kontakty partnerskie istnieją już od 1959 roku. Kotka i Greifswald łączy bliskość morza i stylu życia. Dlatego też spotkania mieszkańców miast partnerskich odbywają się przede wszystkim w trakcie Festiwalu Rybackiego „Gaffelrig” w Greifswaldzie lub Festiwalu Morskiego w Kotce. Stosunki między dwoma miastami opierają się w dużej mierze na zaangażowaniu obywateli, którzy podróżują regularnie na północ i do Greifswaldu. Półwiecze współpracy zaowocowało rozmaitymi działaniami niemiecko-fińskimi w obszarze kultury i sportu. W 1991 roku założono w Kotce Stowarzyszenie Kotka-Greifswald, które aktywnie uczestniczy w wymianach partnerskich.

Osnabrück

Partnerstwo z Osnabrückiem, zwanym miastem pokoju, zostało zawarte w 1988 r. W ramach tego niemiecko-niemieckiego partnerstwa, szczególnie intensywna była wymiana w kwestiach administracyjnych po przełomie politycznym roku 1989, kiedy miasto Osnabrück wspierało Greifswald swoją wiedzą i doświadczeniem. Symbolem tej współpracy stały się istniejące od wielu lat stosunki Zawodowej Straży Pożarnej i Szkół Wieczorowych miast. Osnabrück wraz z Lund i Tartu jest aktywnym członkiem założonej w 2008 roku w Greifswaldzie sieci „Wczesnodziecięce kształcenie i wychowanie w przedszkolach.”

Lund

Lund od 1990 roku jest miastem partnerskim uniwersyteckiego i hanzeatyckiego miasta Greifswald. Współpraca powstała dzięki powiązaniom uniwersyteckim. Rozwinęły się na przykład kontakty pomiędzy zespołami młodzieżowymi, członkami Stowarzyszenia Lund-Greifswald i Niemiecko-Szwedzkim Stowarzyszeniu Greifswald. Oba miasta regularnie wymieniają się doświadczeniami dotyczącymi klimatu i są partnerami w wielu projektach UE. Miasto Uczciwych Praktych Handlowych (Fairtrade City) Lund jest liderem w obszarze zrównoważonego rozwoju. 90 % pojazdów w Lund jest napędzanych gazem ziemnym. Rower jest najczęściej używanym środkiem transportu. Greifswald ma również na celu zdobycie tytułu Fairtrade City

Hamar

Hamar jest miastem uniwersyteckim, a od 1994 roku ma również ten tytuł w swojej nazwie. Greifswald i Hamar utrzymują przyjazne stosunki od 1992 r., które zwieńczyły w 1997 r. podpisując umowę partnerską. Od tego czasu do Greifswaldu regularnie przyjeżdżają pracownicy administracyjni tego norweskiego miasta w celu wymiany doświadczeń. Norwegowie są bardzo zainteresowani rozwojem gospodarczym i społecznym Greifswaldu. W rezultacie powstało na przykład Centrum Biotechnologii Hamars opierające się na modelu greifswaldzkiego Biotechnikum. Innym powodem, dla którego Norwegowie odwiedzają Niemcy jest Festiwal „Nordischer Klang”. Każdego roku Hamar wysyła artystów na ten festiwal.

Newport News

Newport News jest miastem partnerskim Greifswaldu od 2007 roku. Greifswald i Newport News łączy współpraca uniwersytetu i miasta oraz zorientowanie na rozwój poprzez budowę bliskich relacji między nauką, badaniami i technologią.

Wizyty pracowników, które odbywają się każdego roku, a także programy wymiany szkolnej i studenckiej, są głównymi filarami relacji partnerskich. Osobiste kontakty mieszkańców ożywiają te stosunki. Szczególnie aktywnie działa Stowarzyszenie Przyjaciół Ameryki Północnej. W trakcie wzajemnych wizyt goście tradycyjnie nocują u zaprzyjaźnionych rodzin. W ten sposób zawiązują się długotrwałe przyjaźnie.

Miasta zaprzyjaźnione z Greifswaldem

Bryan / College Station

Bryan / College Station to aglomeracja we wschodniej części USA, w stanie Teksas. Podobnie jak w Greifswaldzie rytm życia nadają tam wydarzenia uniwersyteckie. Texas A & M University liczy około 45.000 studentów, a maskotka uniwersytetu nadała nazwę „Aggieland” temu obszarowi. W połowie lat 90-tych minionego wieku Bryan / College Station i Greifswald nawiązały kontakty, przede wszystkim dzięki inicjatywie rodziców z obu miast. Organizują oni na przemian każdego roku wymianę uczniowską 15- i 16-latków.

Tartu

Około 10.000 studentów wnosi młodzieńczą energię do tego wiekowego miasta. W jego panoramie przeważają liczne murowane gotyckie budynki. Greifswald wspiera wysiłki Tartu zostania członkiem „Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego.” Ponadto oba miasta współpracują w Unijnym projekcie ochrony klimatu „TwinTownClimate” oraz w projekcie „wczesnodziecięcej edukacji.” Od roku 2006 Greifswald i Tartu są miastami zaprzyjaźnionymi.

Pomerode

Pomerode w Brazylii w stanie Santa Catarina to najbardziej niemieckie miasto Brazylii. Od 1861 roku osiedlali się w nim pomorscy emigranci, co doprowadziło do tego, że 92 % ludności ma niemieckie pochodzenie. Zamiłowanie do języka niemieckiego i kultury jest bardzo silne i jest pielęgnowane jako wyraz brazylijskiej wyjątkowości. Miejscowe muzeum historyczne ściśle współpracuje z Krajowym Muzeum Pomorza, co zaowocowało stałą ekspozycją o Pomerode w Greifswaldzie. Ponadto uniwersytety Blumenau, Santa Catarina i Uniwersytet w Greifswaldzie współpracują ze sobą. Kontakty istnieją także pomiędzy przedsiębiorcami zrzeszonymi w Unternehmenverband Vorpommern e.V. Od 2015 roku Pomerode i Greifswald opracowują w ramach projektu „50 komunalnych partnerstw klimatycznych” wspólny program działań na rzecz zmiany klimatu, który jesienią 2016 roku został uchwalony przez Radę Miejską.

Związek Miast Bałtyckich

Greifswald jest członkiem Związku Miast Bałtyckich od 1999 roku. To stowarzyszenie 88 miast z dziesięciu krajów nadbałtyckich. Służy jako zdecentralizowana sieć transgranicznej współpracy gminnej w regionie Morza Bałtyckiego.

Związek Miast Bałtyckich (UBC) został powołany we wrześniu 1991 r. w Gdańsku po upadku żelaznej kurtyny przez 32 miasta nadbałtyckie. Podstawą współpracy jest zobowiązanie do wspólnego rozwoju demokracji, gospodarki, opieki społecznej, kultury i ochrony środowiska w poszczególnych miastach członkowskich.

Uniwersyteckie i hanzeatyckie miasto Greifswald zostało członkiem związku podczas Konferencji Generalnej w Sztokholmie we wrześniu 1999 r.