Navigation und Service der Hansestadt Greifswald

Springe direkt zu:

Inhalt Hauptnavigation Suche
Suche: Suchfeld öffnen / Suchfeld schließen
Menü öffnen/schliessen

Rada miejska

Informacje o przedstawicielach społeczeństwa w Greifswaldzie

 

Rada Miejska Uniwersyteckiego i Hanzeatyckiego Miasta Greifswald jest określana jako Bürgerschaft.

Mieszkańcy wybierają na okres pięciu lat swoich przedstawicieli, którzy wyrażają opinie i podejmują decyzje w ich imieniu.

Czterdziestu trzech członków Rady Miejskiej, pracujących charytatywnie, decyduje o wszystkich ważnych i ogólnych sprawach naszego miasta.

Prawa i obowiązki członków są regulowane w statucie gmin Meklemburgii-Pomorza Przedniego, głównym statucie miasta Greifswald i regulaminie Rady Miejskiej.

Rada Miejska jest reprezentowana (w sensie prawnym i społecznym) przez jej Przewodniczącą i jej dwóch zastępców.

Członkowie rady miejskiej mogą zrzeszać się w klubach, zwanych lokalnymi frakcjami. Obecnie istnieje sześć frakcji:
 Frakcja      Liczba członków
 Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU)    11 
 Lewica   8
 Związek 90/Zieloni   7
Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD)    6
Lista obywatelska Greifswald – FDP   5
Kompetencje dla Pomorza Przedniego    4

Dwaj członkowie Rady Miejskiej nie są zrzeszeni w żadnej frakcji; jednym jest przedstawiciel Alternatywnej Listy (AL) a drugi reprezentuje Alternatywę dla Niemiec (AfD).

Do licznych kompetencji Rady Miasta należą na przykład decyzje dotyczące zagadnień:

Statutów i prawa finansowego, zasad, według których funkcjonuje administracja, powoływania i wyboru osób, które pracują na rzecz miasta, zmian terytorialnych.

Każdy członek Rady jest zobowiązany do uczestniczenia w jej sesjach i współpracy. Na posiedzeniu są podejmowane decyzje i uchwały w konkretnych sprawach.

Zwoływanie posiedzenia rady i jej przewodniczenie należy do obowiązków przewodniczącej.

W podejmowaniu decyzji Rada Miejska jest wspierana przez różne gremia.

W podejmowaniu decyzji Rada Miejska jest wspierana przez różne gremia:

Należą do nich komisja główna, komisje tematyczne, podkomisje, specjalne organy doradcze, komitety zakładowe przedsiębiorstw należących do miasta oraz przedstawicielstwo dzielnic.

Komisja główna jest odpowiedzialna za koordynację prac wszystkich pozostałych komisji. Decyduje o wszystkich sprawach, które zostały jej przekazane przez Radę Miejską. Dalsze szczegóły pracy tej komisji znajdują się w głównym statucie miasta.

Statut ten reguluje także tworzenie, skład i zadania innych komisji. Komisje pełnią funkcję doradczą, pomagając w podejmowaniu decyzji Radzie Miejskiej.

Osiem przedstawicielstw dzielnic miasta doradza w istotnych dla nich sprawach i zajmuje się ważnymi pytaniami, propozycjami i sugestiami mieszkańców.

Aktywni obywatele i obywatelki Greifswaldu oraz tworzone przez nich organy są obsługiwane przez Biuro Rady Miejskiej, tam można też się z nimi skontaktować.