Navigation und Service der Hansestadt Greifswald

Springe direkt zu:

Inhalt Hauptnavigation Suche
Suche: Suchfeld öffnen / Suchfeld schließen
Menü öffnen/schliessen

System informacji Rady

Dokumenty dotyczące pracy Rady Miejskiej

 

System Informacji Rady jest narzędziem pracy członków Rady Miejskiej. Dostarcza wielu informacji potrzebnych do pracy politycznej w gremiach Rady Miejskiej. Członkowie Rady mają odpowiedni dostęp, który umożliwia im wgląd do dokumentów niejawnych. Administracja miasta również korzysta z tego portalu internetowego do wypełniania swoich zadań.

Obywatele mają wgląd do jawnych dokumentów politycznych, takich jak: kalendarz posiedzeń, protokoły posiedzeń, w tym dzienne porządki obrad. Funkcja „szukaj” umożliwia również uzyskanie informacji o podjętej decyzji. Uchwały Rady Miejskiej można także pobrać.