Navigation und Service der Hansestadt Greifswald

Springe direkt zu:

Inhalt Hauptnavigation Suche
Suche: Suchfeld öffnen / Suchfeld schließen
Menü öffnen/schliessen

Wybory

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Europaflagge

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Republika Federalna Niemiec wybiera deputowanych na okres pięciu lat. Jest to jedyny organ Unii Europejskiej, którego członkowie otrzymują legitymację społeczeństwa w drodze bezpośrednich wyborów w krajach członkowskich.

Każdy obywatel niemiecki lub obywatel Unii Europejskiej mieszkający w Niemczech, który ukończył 18 lat i jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej od co najmniej roku, może kandydować w wyborach Wybory odbywają się zgodnie z zasadami innych porównywalnych wyborów z zamkniętych federalnych lub krajowych list partii lub innych stowarzyszeń politycznych. Nominacje należy zgłaszać regionalnemu komisarzowi wyborczemu jako listę kraju związkowego (listy krajowe) lub przekazać federalnemu komisarzowi wyborczemu jako wspólną listę wszystkich krajów związkowych (lista federalna).

Każdy głosujący ma jeden głos. Uprawnieni do głosowania są wszyscy Niemcy posiadający prawo do głosowania w dniu wyborów w Republice Federalnej Niemiec, a także ci Niemcy, którzy przebywają na terytorium innych krajów UE w okresie ostatnich trzech miesięcy. Uprawnieni do głosowania są ponadto wszyscy obywatele Unii Europejskiej, którzy mają stałe miejsce zamieszkania lub prawo stałego pobytu w dniu wyborów w Niemczech i nie są pozbawieni prawa do głosowania ze szczególnych powodów. Prawo do głosowania mają wyłącznie osoby, które w dniu wyborów ukończyły 18 lat.