Navigation und Service der Hansestadt Greifswald

Springe direkt zu:

Inhalt Hauptnavigation Suche
Suche: Suchfeld öffnen / Suchfeld schließen
Menü öffnen/schliessen

Kontakty niemiecko-polskie

Serdecznie witamy w uniwersyteckim i hanzeatyckim mieście Greifswald.

Pragniemy ułatwić Państwu start w nowym miejscu zamieszkania, dlatego znajdą Państwo tutaj pierwsze ważne informacje.

Greifswald dba już od wielu lat o serdeczne polsko-niemieckie relacje. Szczecin i Goleniów są naszymi miastami partnerskimi, co pozwoliło na rozwój bliskich stosunków.

Uniwersytety w Greifswaldzie i Szczecinie pracują wspólnie nad wieloma projektami naukowymi. Co dwa lata jest przyznawana nagroda Pomerania- Nostra, dla ludzi, którzy w wyróżniający się sposób angażują się na terenie Pomorza Przedniego i Zachodniego w inicjatywy wspierające dialog polsko- niemiecki. Nagroda jest przyznawana przez oba uniwersytety, miasta Greifswald i Szczecin oraz gazetę Kurier Szczeciński.

Greifswaldzki Uniwersytet medyczny jest częścią transgranicznego systemu ratunkowego.

Miasto Greifswald jest członkiem komunalnej wspólnoty Pomerania e.V. , której zdaniem jest zarządzanie środkami unijnymi i powoływanie do życia transgranicznych projektów. Ważne inwestycje w zachodniej Polsce i na Pomorzu Przednim mogą być realizowane właśnie dzięki wsparciu Unii Europejskiej, np. renowacja ruin klasztoru w Eldenie, czy też rozbudowa historycznego portu w Greifswaldzie.

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby zainwestować w Greifswaldzie mogą zwrócić się do Związku Wspierania Gospodarki Pomorza Przedniego  lub do „Domu Gospodarki” .Projekt „Dom Gospodarki” w Centrum Integracji Europejskiej w Szczecinie oferuje szerokie spektrum usług. Tutaj znajdą Państwo partnerów kooperacyjnych, informacje o niemieckiej gospodarce oraz pozyskają nowe rynki zbytu.