Navigation und Service der Hansestadt Greifswald

Springe direkt zu:

Inhalt Hauptnavigation Suche
Suche: Suchfeld öffnen / Suchfeld schließen
Menü öffnen/schliessen

Miejsce zamieszkania

Uniwersyteckie i Hanzeatyckie Miasto Greifswald to młode, rozwijające się miasto. Jedna czwarta z 60 000 mieszkańców jest w wieku od 18 do 30 lat. Ale nie tylko uczniowie i rodziny z dziećmi przyjeżdżają tutaj, lecz także ci, którzy chcą spędzić jesień życia miejskim otoczeniu, a wcześniej mieszkali na wsi lub przed wieloma laty wyprowadzili się z Greifswaldu, by na starość do niego wrócić. Atrakcyjność miasta jako miejsca do życia i pracy podkreślają możliwości aktywności kulturalnej i sportowej, różnorodne oferty edukacyjne, infrastruktura transportowa z usługami transportu publicznego oraz sieć ścieżek rowerowych, zgodne z potrzebami ludzi w różnym wieku mieszkania i co nie mniej ważne, doskonała opieka medyczna.

Foto Wally Pruß