Navigation und Service der Hansestadt Greifswald

Springe direkt zu:

Inhalt Hauptnavigation Suche
Suche: Suchfeld öffnen / Suchfeld schließen
Menü öffnen/schliessen

Porady i pomoc

Oferty Poradnictwa

 

W Uniwersyteckim i Hanzeatyckim Mieście Greifswaldzie udzielana jest pomoc i porady w trudnych sytuacjach życiowych. Dzięki zaangażowaniu stowarzyszeń, organizacji, kościołów i niezliczonych wolontariuszy, możliwe było stworzenie szerokiej oferty.

W pierwszej kolejności prosimy o skontaktowanie się z Pełnomocnikiem ds. integracji. Współpracuje on z odpowiednimi instytucjami miejskimi i wolontariuszami.

Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu z następującymi instytucjami:

Orgazniacja zrzeszająca osoby z niepełnosprawnością (Behindertenforum Greifswald e.V.)

Osoba kontaktowa dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w przypadku zmartwień i problemów (porady dla seniorów i osób z niepełnosprawnością w kontaktach z urzędami i administracją publiczną); pomoc w składaniu wniosków i egzekwowaniu roszczeń; udzielanie porad i wsparcia w kwestiach prawnych i życiowych potrzebnych do samodzielnego życia

Więcej informacji (w języku niemieckim)

Greifswaldzkie Biuro Seniora

Biuro seniora jest punktem kontaktowym i informacjnym dla osób starszych, który ściśle współpracuje z Radą Seniorów miasta Greifswaldu.

Personel biura składający się z wolontariuszy zbiera przydatne dla seniorów informacje, zwłaszcza w kwestiach wolontariatu i zaangażowania w projekty społeczne, udziela pomocy w wypełnianiu formularzy, w korespondencji z władzami i kontaktuje się z jednostkami zajmującymi się zawodowo pomocą i doradztwem, instytucjami wspierającymi oraz klubami i stowarzyszeniami dla seniorów.

Więcej informacji    (w języku niemieckim)

Baza pomocy opiekuńczej i pielęgnacyjnej (Pflegestützpunkt)

Porady dotyczące opieki nad krewnymi oraz koordynacja niezbędnych usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych

Więcej informacji (w języku niemieckim)

Powiat Vorpommern-Greifswald/Urząd ds. opieki społecznej (wybór)

Pomoc osobom z niepełnosprawnością / poradnictwo dla osób niepełnosprawnych; edukacja i uczestniczenie w życiu społecznym; pomoc dla niewidomych; pomoc w sytuacjach kryzysowych; utrzymanie egzystencjalne; pomoc w opiece

Więcej informacji (w języku niemieckim)

Powiat Vorpommern-Greifswald/Urząd ds. młodzieży (wybór)

Poradnictwo adopcyjne, poświadczanie ojcostwa, pomoc w kwestiach wychowawczych;

 Więcej informacji (w języku niemieckim)

Powiat Vorpommern-Greifswald/Urząd ds. zdrowia (wybór)

Poradnictwo AIDS; test gotowości szkolnej; ochrona zdrowia i szczepienia; pediatra; poradnictwo dla kobiet w ciąży

Więcej informacji (w języku niemieckim)

Niemiecki Czerwony Krzyż DRK

Poradnictwo dla zadłużonych, magazyn odzieżowy;

Więcej informacji (w języku niemieckim)

Caritas

Ogólne porady społeczne;

doradztwo w sprawach partnerstwa, separacji, rozwodów, stosunków między partnerami; specjalistyczne centrum poradnictwa dla ofiar przemocy seksualnej;

poradnia dla kobiet i rodzin – poradnictwo dla kobiet w ciąży;

poradnictwo dla małżeństw, rodzin, w innych ważnych kwestiach życiowych; pomoc i poradnictwo dla migrantów;

pomoc dla ofiar przemocy; doradztwo w sprawach zadłużenia i upadłości konsumenckiej;

poradnictwo w kwestii oszczędzania energii

Więcej informacji (w języku niemieckim)

Volkssolidarität

Ogólne poradnictwo społeczne; usługi opieki ambulatoryjnej; mieszkanie dla starszych ze stałą opieką medyczno-socjalną

Więcej informacji (w języku niemieckim)

Stowarzyszenie (Kreisdiakonisches Werk - KDW)

Poradnictwo dla par, poradnictwo rodzinne i wychowawcze; ciąża (konflikty, poradnictwo), poradnictwo dla uchodźców;

Więcej informacji (w języku niemieckim)

Organizacja społeczna (Arbeiterwohlfahrt)

Ogólne porady społeczne; porady dla wolontariuszy;

Więcej informacji (w języku niemieckim)

Dom wielopokoleniowy „Bürgerhafen”

BÜRGERHAFEN żyje dzięki specjalnemu zaangażowaniu obywateli, którzy dzięki swoim różnorodnym zainteresowaniom tworzą barwną ofertę programową.

Więcej informacji (w języku niemieckim) 

Rada Arbitrażowa miasta Greifswaldu

Rada Arbitrażowa miasta Greifswaldu

Zadaniem arbitra jest pozasądowe rozstrzyganie sporów. Mieszkańcy mogą skontaktować się z komisją arbitrażową, jeśli mają np. problemy z sąsiadami, roszczenia finansowe, roszczenia związane odszkodowaniem za uszkodzenie mienia osobistego/ uszkodzeniem ciała, odszkodowanie, zniesławienie i oszczerstwo lub naruszenie miru domowego.

Więcej informacji (w języku niemieckim)